Om föreningen

 

Historik

När Tiveds skola stängdes år 2004 bildades föreningen och skolbyggnaden köptes för att kunna behålla fastigheten till gagn för bygdens invånare.

I första hand var ambitionen att kunna fortsätta erbjuda lokaler till Tiveds Förskola, men även andra aktiviteter som gagnade bygden.

Under de första 10 åren har här funnits dagis, föreningar, organisationer, projekt, företag, galleri, turistinformation mm.

Idag används byggnaden, i första hand, till dagis och föreningsverksamhet, men även till möten, kursverksamhet och konferenser.

 

Du kan bli medlem

Föreningen har i dagsläget ett sextiotal medlemmar och en styrelse på fem personer. Det mesta av fastighetsskötseln sköts genom ideella insatser.

Copyright © All Rights Reserved.